Vegetarian facts

Low-glycemic index carbohydrate diet does not improve cv risk factors, insulin resistance

Foods that have similar carbohydrate content can differ in the amount they raise blood glucose, a property called the glycemic index. Even though some nutrition policies advocate consumption of low-glycemic index foods and even promote food labeling with glycemic index values, the independent benefits of glycemic index, and its effect on risk factors for cardiovascular disease and diabetes, are not well understood, according to background information in the article.

Frank M. Sacks, M.D., of Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston. Colleagues conducted a trial in which 163 overweight adults with prehypertension or stage 1 hypertension were given 4 different complete diets that contained all of their meals, snacks. Calorie-containing beverages, each for 5 weeks. Completed at least 2 study diets. The four diets were (1) a high-glycemic index (65 percent on the glucose scale), high-carbohydrate diet (58 percent energy). (2) a low-glycemic index (40 percent), high-carbohydrate diet. (3) a high-glycemic index, low-carbohydrate diet (40 percent energy). (4) a low-glycemic index, low-carbohydrate diet. Each diet was based on a healthful Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)-type diet, which is rich in fruits, vegetables. Low-fat dairy foods. Low in saturated and total fat.

The researchers found that at high dietary carbohydrate content, the low- compared with high-glycemic index level decreased insulin sensitivity. Increased low-density lipoprotein (LDL) cholesterol. didn't affect levels of high-density lipoprotein (HDL) cholesterol, triglycerides. Blood pressure. At low carbohydrate content, the low- compared with high-glycemic index level didn't affect the outcomes except for decreasing triglycerides. In the primary diet contrast, the low-glycemic index, low-carbohydrate diet, compared with the high-glycemic index, high-carbohydrate diet, didn't affect insulin sensitivity, systolic blood pressure, LDL cholesterol. HDL cholesterol but did lower triglycerides.

“In the context of an overall DASH-type diet, using glycemic index to select specific foods may not improve cardiovascular risk factors or insulin resistance,”. The authors conclude.

Editorial: Role of Glycemic Index in the Context of an Overall Heart-Healthy Diet

Robert H. Eckel, M.D., of the University of Colorado Anschutz Medical Campus, Aurora, writes in an accompanying editorial that many of the results of this study were contrary to what'd been expected.

“When glycemic index was lower in the high­carbohydrate diet, insulin sensitivity not only didn't increase but decreased. With the same diet pattern, levels of LDL cholesterol and apolipoprotein B (a secondary end point) increased, with no changes in HDL cholesterol or triglyceride level or blood pressure.”

“The unexpected findings of the study by Sacks et al suggest that the concept of glycemic index is less important than previously thought, especially in the context of an overall healthy diet, as tested in this study. These findings should therefore direct attention back to the importance of maintaining an overall heart-healthy lifestyle, including diet pattern.”

Get Free Email Updates!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I'll never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

2 thoughts on “Low-glycemic index carbohydrate diet does not improve cv risk factors, insulin resistance

 1. Cholesterol – organiczny alians syntetyczny, tłuszczowiec z siatki steroidów zaliczany także do alkoholi[9].
  Jego pochodne następują w membranie każdej komórki wstrętnej, działając
  na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach.
  Jest także poprzednikiem mnogich prawidłowych steroidów takich jako kwasy żółciowe lub
  inkrety steroidowe.

  Potocznie cholesterolem okreœla się teraŸniejsze w osoczu posoki powinowate substancje lipidowe – lipoproteiny, w
  magazyn jakich między innymi trafia tejże cholesterol.

  Cholesterol istnieje nieczczy do regularnego funkcjonowania układu natomiast wyprowadza
  zarówno ze źródeł pokarmowych jako a biosyntezy de novo.

  Stanowi on fundament do syntezy wielu prawidłowych biologicznie rzutkich drobinki:

  inkrety seksualne,
  kortykosterydy,
  witamina D3 oraz jej metabolity,
  glikozydy nasercowe
  sitosterole,
  niektóre alkaloidy
  kwasy żółciowe.

  W systemie człowieka cholesterol zalega w tkankach oraz w
  osoczu juchy z gromadą 3β-hydroksylową pustą albo zestryfikowaną długołańcuchowymi kwasami
  tłuszczowymi. Ogólna ilość cholesterolu w
  układzie zwyczajnego człowieka istnieje mierzona
  na ok. 140 g[10].

  Przestarzała nazwa cholesterolu owe cholesteryna.

  Spis treści

  1 Budowa cząsteczki
  2 Reakcje chemiczne
  2.1 Addycja do pakowania dualnego
  2.2 Utlenianie
  3 Biosynteza
  3.1 Utworzenie mewalonianu
  3.2 Stworzenie odłamka pięciowęglowego
  3.3 Łączenie jednostek izoprenoidowych
  3.4 Cyklizacja
  3.5 Obróbka lanosterolu
  4 Wchłanianie
  5 Krążenie
  6 Znaczenie biologiczne
  7 Cholesterol zaœ choroby szyku powracania
  7.1 Normy zawartości we farby
  8 Ciekłokrystaliczne wtórne cholesterolu
  9 Przypisy
  10 Bibliografia
  11 Linki zewnętrzne

  Budowa drobinek
  numeracja atomów węgla cholesterolu

  Cholesterol kategoryzujemy do steroidów.
  Są owe związki przynależne do lipidów (cechą łączące bardzo
  bogate substancje owej kliki istnieje cierpiąca rozpuszczalność w gorzale charakteryzująca tymże cholesterol umiejscawiający się w systemie w lipoproteinach albo membranach
  biologicznych – w środowisku hydrofobowym).

  Jak w przypadku innych steroidów, cząsteczka cholesterolu posiada 3 pierścienie sześciowęglowe (cykloheksanowe, jeden z nich wymienia tychże kojarzenie
  podwójne) natomiast czwarty pięciowęglowy (cyklopentanowy)[11].
  Oznacza się je stopniowymi cyframi alfabetu łacińskiego zgodnie A, B zaœ C oraz D.
  Pierścienie sześciowęglowe, naœwietlane na kształtach zazwyczaj w istot sześciokąta foremnego, w rzeczywistości odbierają konformację krzesłową.
  Niesie owe za sobą pewnego konsekwencje. Między innymi z
  12 podstawników pierścienia cykloheksanowego 6 znoszonych istnieje ekwatorialnie (równikowo,
  w bok), 6 następnych aksjalnie (3 w kupę,
  3 w spód powodem teoretycznej płaszczyzny pierścienia) oraz te właśnie
  znamionuje potężne zjednoczenie przestrzenne. Wobec tego atomy węgla tworzące przylegające pierścienie odpoczywają zwykle
  aksjalnie, zaœ także w położeniu stupor powodem siebie (jedna
  z gromad wyznaczona istnieje delikatnie do kup, pozostała
  niepoważnie w stronę odwrotną, równolegle, gdy w trafie trans-dekaliny[11]).
  Obie ekip metylowe ułożone aksjalnie niejako stoją na sztorc nad płaszczyzną pierścieni (są w stawianiu
  β)[12]. Grupa hydroksylowa absorbuje wkładanie ekwatorialne[12].

  model odrobin

  Ta trudna drobinka posiada aż 8 asymetrycznych (chiralnych) atomów węgla nazywanych siedliskami stereogenicznymi.

  Są owe atomy o dowcipach 3, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 20. Teoretycznie korzystając z algorytmu, według jakiego maksymalna iloœć izomerów
  wynosi 2n, dokąd n – liczebnoœć atomów chiralnych,
  wpływowa wyszczególnić, iż sojusz taki powinien mieć 28=256 izomerów optycznych, wśród jakich wyróżnilibyśmy 128 mgły enancjomerów,
  substancje przynależne do rozmaitych mgieł egzystowałyby zaś asumptem siebie diastereoizomerami.
  Jednakże, gdy owe zazwyczaj ma położenie w przykładzie systemów
  dotkliwych, zalęga w nich tylko jeden. Poza tym przywiera pamiętać, że mam do sprawiania z molekułą
  o licznych streszczonych pierścieniach natomiast wchodzące w grę odkształcenia steryczne uniemożliwiają życie wielu z akademickich
  izomerów[13].

 2. Cholesterol – organiczny syndykat sztuczny,
  tłuszczowiec z partii steroidów zaliczany także
  do alkoholi[9]. Jego pochodne zalęgają w membranie każdej
  komórki wstrętnej, działając na nią stabilizująco oraz decydując o wielu jej własnościach.
  Jest także prekursorem licznych bieżących steroidów takich jak kwasy żółciowe czyli
  inkrety steroidowe.

  Potocznie cholesterolem zatytułuje się aktualne w osoczu krwi
  podobne substancje lipidowe – lipoproteiny, w
  zestaw których między innymi przenika tychże cholesterol.

  Cholesterol jest niedaremny do czystego działania systemu zaœ wywodzi zarówno ze źródeł
  pokarmowych gdy natomiast biosyntezy de novo.

  Stanowi on podkład do syntezy wielu podstawowych biologicznie prężnych odrobin:

  hormony płciowe,
  kortykosterydy,
  witamina D3 zaœ jej metabolity,
  glikozydy nasercowe
  sitosterole,
  poniektóre alkaloidy
  kwasy żółciowe.

  W organizmie człowieka cholesterol zalęga w tkankach natomiast w osoczu juchy z gromadą
  3β-hydroksylową nieopanowaną czy zestryfikowaną długołańcuchowymi kwasami tłustymi.
  Ogólna ilość cholesterolu w stworze stereotypowego człowieka jest
  oceniana na œlepi. 140 g[10].

  Przestarzała nazwa cholesterolu owe cholesteryna.

  Spis treści

  1 Budowa drobinki
  2 Reakcje chemiczne
  2.1 Addycja do zespalania dwukrotnego
  2.2 Utlenianie
  3 Biosynteza
  3.1 Utworzenie mewalonianu
  3.2 Stworzenie fragmentu pięciowęglowego
  3.3 Łączenie istoty izoprenoidowych
  3.4 Cyklizacja
  3.5 Obróbka lanosterolu
  4 Wchłanianie
  5 Krążenie
  6 Znaczenie biologiczne
  7 Cholesterol oraz chorób układu wirowania
  7.1 Normy zawartości we posoki
  8 Ciekłokrystaliczne pochodne cholesterolu
  9 Przypisy
  10 Bibliografia
  11 Linki obrzeżne

  Budowa drobiny
  numeracja atomów węgla cholesterolu

  Cholesterol zaliczamy do steroidów. Są to stosunki należące do lipidów (cechą scalające bardzo wielorakie substancje tej klik istnieje rzadka rozpuszczalność w wody charakteryzująca samymi cholesterol umiejscawiający się w organizmie
  w lipoproteinach bądŸ membranach biologicznych – w środowisku hydrofobowym).

  Jak w kazusie innych steroidów, okruszyna cholesterolu posiada 3 pierścienie
  sześciowęglowe (cykloheksanowe, jeden z nich orzeka tymże zrzeszanie podwójne) oraz czwarty pięciowęglowy
  (cyklopentanowy)[11]. Oznacza się konsumuje następującymi literami alfabetu łacińskiego słusznie A, B oraz C oraz D.
  Pierścienie sześciowęglowe, ilustrowane na kształtach
  przeważnie w postaci sześciokąta foremnego, w rzeczywistości przyjmują konformację krzesłową.
  Niesie owe za sobą pewnemu konsekwencje. Między innymi z 12 podstawników pierścienia cykloheksanowego 6 stawianych
  istnieje ekwatorialnie (równikowo, w bok), 6 stopniowych aksjalnie
  (3 w furę, 3 w dół asumptem akademickiej płaszczyzny pierścienia)
  zaœ te właśnie cechuje spore stłoczenie przestrzenne.
  Wobec owego atomy węgla tworzące następne pierścienie
  spoczywają zwyczajnie aksjalnie, i także w położeniu stupor powodem siebie
  (jedna z gromad wyznaczona jest sprężyœcie do góry, pozostała
  niesporo w stronicę szkodliwą, podobnie, jako w casusie trans-dekaliny[11]).

  Obie gromady metylowe ułożone aksjalnie niejako wystają na sztorc nad równiną pierścieni
  (są w znoszeniu β)[12]. Grupa hydroksylowa frapuje stawianie ekwatorialne[12].

  wzorzec odrobin

  Ta zagmatwana korpuskuła posiada aż 8 asymetrycznych (chiralnych) atomów węgla zwanych
  ogniskami stereogenicznymi. Są to atomy o kawałkach 3, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 20.
  Teoretycznie używając z modela, wedle jakiego perfekcyjna kwota izomerów wynosi 2n, gdzie
  n – liczebnoœć atomów chiralnych, silna porachować, że
  kompozyt taki powinien mieć 28=256 izomerów optycznych, wśród których wyróżnilibyśmy 128 mgieł enancjomerów, substancje
  przynależne do wielorakich mgieł egzystowałyby zaś powodem siebie diastereoizomerami.
  Jednakże, jako owe zazwyczaj moja położenie w losie systemów jaskrawych, przebiega w nich lecz jeden. Poza owym przylega pamiętać,
  iż mam do postępowania z korpuskułą o mnogich streszczonych
  pierścieniach zaœ wejœciowe w uciechę naprężenia steryczne torpedują istnienie wielu z naukowych izomerów[13].

Leave a Reply